Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia

về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam lần thứ 2 (CLSCM-2022)

14 - 10 - 2022    |    Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Xem thêm

Hội thảo Cấp Quốc gia

Liên ngành về Nghiên cứu ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VIII năm 2022

25 - 11 - 2022    |    Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Xem thêm

Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia

Chủ đề "Ứng phó của gia đình Việt Nam trước tác động của đại dịch Covid-19"

30 - 11 - 2022    |    Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Xem thêm

Hội nghị khoa học Cấp Quốc gia

Chủ đề: "Sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất"

07 - 12 - 2022    |    Khu 2, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Xem thêm
30-11
2022
Cấp Quốc gia
Trực tiếp
Không giới hạn
Miễn phí

Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia Chủ đề "Ứng phó của gia đình Việt Nam trước tác động của đại dịch Covid-19"

Hơn hai năm kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện, đại dịch đã có những tác động lớn đến toàn bộ các lĩnh vực kinh tế, xã hội, cả ở cấp vi mô và vĩ mô, cả ngắn hạn và dài hạn trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Với vai trò là một thiết chế xã hội, tế bào của xã hội, dịch Covid 19 có tác động trực tiếp tới từng gia đình thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau cả về nhận thức và hành vi chăm sóc, giáo dục, tâm lý tình cảm, cách thức tổ chức cuộc sống, cũng như mối quan hệ với cộng đồng, xã hội. Những tác động đó đòi hỏi khả năng thích nghi, ứng phó để khắc phục hậu quả của đại dịch và ổn định cuộc sống của mỗi gia đình.
Xem thêm
12-08
2022
Cấp Trường
Trực tiếp
Không giới hạn
Miễn phí

Hội thảo Cấp Trường Hướng dẫn tạo tài khoản định danh ORCID và các chỉ số đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học

Thực hiện công văn số 1422/ĐHQG-KHCN ngày 21/7/2022 về việc tạo tài khoản định danh ORCID và thực hiện kế hoạch hổ trợ nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, Nhà trường tổ chức hội thảo “Hướng dẫn tạo tài khoản định danh ORCID và các chỉ số đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học” để hỗ trợ liên kết giữa các hoạt động chuyên môn của nhà nghiên cứu với ORCID để đảm bảo các sản phẩm nghiên cứu của nhà khoa học luôn được công nhận trong cộng đồng học thuật quốc tế.
Xem thêm
25-11
2022
Cấp Quốc gia
Trực tiếp
Không giới hạn
400,000 VNĐ

Hội thảo Cấp Quốc gia Liên ngành về Nghiên cứu ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VIII năm 2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế kính chuyển Quý Thầy/Cô Thông báo số 2 về Hội thảo quốc gia nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VIII dự kiến được tổ chức vào ngày ngày 25-26 tháng 11 năm 2022.
Xem thêm
03-10
2022
Cấp Trường
Trực tiếp
Không giới hạn
Miễn phí

Hội thảo khoa học Cấp Trường chủ đề: Tài chính công – Quản lý ngân sách nhà nước

Trường Đại Học Tài chính - Marketing gửi Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề: Tài chính công – Quản lý ngân sách nhà nước. Hội thảo là diễn đàn trao đổi học thuật và kinh nghiệm thực tiễn của các nhà khoa học, các chuyên gia về những vấn đề trọng tâm trong cải cách tài chính công của Việt Nam.
Xem thêm
27-07
2022
Cấp Tỉnh
Trực tiếp
Không giới hạn
Miễn phí

Hội thảo khoa học Cấp Tỉnh trong khuôn khổ đề tài cấp tỉnh "Nghiên cứu phát triển và xây dựng mô hình địa du lịch tại tỉnh An Giang"

Nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu và tham vấn ý kiến từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực quản lý, thực hiện hoạt động du lịch tại tỉnh An Giang để hoàn thiện các nội dung nghiên cứu đề tài, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang phối hợp Viện Địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Tiềm năng địa du lịch tỉnh An Giang”
Xem thêm
23-09
2022
Cấp Quốc gia
Trực tiếp
Không giới hạn
20,000 VNĐ

Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia “Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước”

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia và Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, Nhà khoa học, học viên sau đại học tham gia gửi bài cho Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước”. Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 9 năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Xem thêm
01-11
2022
Cấp Quốc gia
Trực tiếp
Không giới hạn
Miễn phí

Hội nghị Cấp Quốc gia về Dân tộc học thường niên năm 2022 - chủ đề “Văn hóa tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia – dân tộc Việt Nam hiện nay”

Mục đích của Hội nghị là: Nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn mới về văn hóa của các tộc người ở nước ta hiện nay, nhằm góp phần xây dựng hệ thống cơ sở khoa học cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các tộc người, đồng thời xây dựng văn hóa quốc gia - dân tộc Việt Nam. Trên cơ sở đó góp phần thực hiện chính sách phát triển bình đẳng các tộc người, phát triển quan hệ của các tộc người với quốc gia - dân tộc, chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam.
Xem thêm
01-10
2022
Quốc tế
Trực tiếp
Không giới hạn
Miễn phí

Hội thảo Quốc tế về Marketing (MICA-2022)

Hội thảo MICA được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn học thuật thảo luận và trao đổi về các chủ đề của Marketing, từ đó tạo lập một kênh trao đổi, chia sẻ tri thức học thuật, tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học đầu ngành trong nước và quốc tế.
Xem thêm
14-10
2022
Cấp Quốc gia
Trực tiếp
Không giới hạn
1,000,000 VNĐ

Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam lần thứ 2 (CLSCM-2022)

Tiếp nối thành công của Hội thảo CLSCM-2021 đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11/2021, Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam lần thứ 2 (CLSCM-2022) với chủ đề “Giải pháp phát triển Logistics và Chuỗi cung ứng bền vững của Việt Nam” sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 10 năm 2022. CLSCM-2022 được đồng phối hợp tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại thương và Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA).
Xem thêm
26-10
2022
Quốc tế
Trực tiếp
Không giới hạn
24 USD

Hội thảo Quốc tế 9th ICOEN - Creating Sustainable Business in Green Economy Era Through Figital Entrepreneurship

We will be honored and happy to cordially invite you to submit your manuscript / full paper at “THE 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENTREPRENEURSHIP (ICOEN) 2022 - CREATING SUSTAINABLE BUSINESS IN GREEN ECONOMY ERA THROUGH DIGITAL ENTREPRENEURSHIP” with a deadline until October 7, 2022. The Conference will be held on October 26-27, 2022
Xem thêm

Đăng ký nhận tin hội thảo