Hội nghị khoa học Cấp Quốc gia

Chủ đề: "Sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất"

Thông tin chung
Cấp Quốc gia
Trực tiếp
Số lượng: Không giới hạn
300,000 VNĐ
07-12-2022
Khu 2, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tin hội thảo

Ngày đăng: 13-10-2022 - Thông báo số 2- Hội thảo khoa học đất toàn quốc: Sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất ngày 7-8 tháng 12/2022 tại Khoa Nông nghiệp, Trường ĐH Cần Thơ

Nhằm đẩy mạnh hợp tác và tăng cường kết nối, học hỏi, chia sẻ, thảo luận các kết quả nghiên cứu và đưa ra các định hướng nghiên cứu thiết thực trong lĩnh vực Khoa học đất phục vụ phát triển nông nghiệp và môi trường bền vững cho Việt Nam dưới tác động cực đoan của biến đổi khí hậu đang diễn ra gay gắt, Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Nông Nghiệp, Trường đại học Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) sẽ đồng tổ chức Hội nghị khoa học đất toàn quốc với các thông tin như sau:

      1. Chủ đề: "Sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất"

      2. Thời gian: Thứ tư và thứ năm, ngày 07 và 08 tháng 12 năm 2022

      3. Địa điểm: Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ (Địa chỉ: Khu 2, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ)

      4. Website hội nghị: https://nss.ctu.edu.vn

      5. Form đăng ký tham dự hội nghị:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHEWYtiwVbFLuQomHbec7VJOcWVFuk4FNWefPIBvwcBj23TA/viewform

Thông tin chi tiết

Nhằm đẩy mạnh hợp tác và tăng cường kết nối, học hỏi, chia sẻ, thảo luận các kết quả nghiên cứu và đưa ra các định hướng nghiên cứu thiết thực trong lĩnh vực Khoa học đất phục vụ phát triển nông nghiệp và môi trường bền vững cho Việt Nam dưới tác động cực đoan của biến đổi khí hậu đang diễn ra gay gắt, Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Nông Nghiệp, Trường đại học Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) sẽ đồng tổ chức Hội nghị khoa học đất toàn quốc với các thông tin như sau:

Chủ đề: "Sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất"

Thời gian: Thứ tư và thứ năm, ngày 07 và 08 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ (Địa chỉ: Khu 2, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ)

Thông tin liên quan đến Hội nghị tham khảo tại website của Hội nghị: https://nss.ctu.edu.vn

Chia sẻ

Đăng ký nhận tin hội thảo