Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia

về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam lần thứ 2 (CLSCM-2022)

Thông tin chung
Cấp Quốc gia
Trực tiếp
Số lượng: Không giới hạn
1,000,000 VNĐ
14-10-2022
Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Tin hội thảo

Ngày đăng: 02-08-2022 - [GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÀI] Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam lần thứ 2 (CLSCM-2022)

Ban Tổ chức Hội thảo CLSCM-2022, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên và các chuyên gia của Quý Trường tham gia viết bài cho Hội thảo. Thời gian nhận bài viết được gia hạn đến trước 20/08/2022.
Thông tin chi tiết

Tiếp nối thành công của Hội thảo CLSCM-2021 đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11/2021,  Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam lần thứ 2 (CLSCM-2022) với chủ đề  “Giải pháp phát triển Logistics và Chuỗi cung ứng bền vững của Việt Nam” sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào  ngày 14 tháng 10 năm 2022. CLSCM-2022 được đồng phối hợp tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại thương và Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA).

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo CLSCM-2022, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên và các chuyên gia của Quý Trường tham gia viết bài cho Hội thảo ( Xem thêm Thư mời đính kèm theo Thông báo này ). Ban tổ chức Hội thảo kính nhờ Phòng Quản lý Khoa học của Quý trường chuyển thông tin này đến các giảng viên có liên quan tham gia gửi bài đến Hội thảo trước ngày 15/07/2022.

Thông tin cụ thể như sau:
Thời gian tổ chức : Ngày 14/10/2022 (Thứ Sáu)
Hình thức : Trực tiếp và trực tuyến
Địa điểm : Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.
Hạn cuối nộp bài viết : trước ngày 20/08/2022.
Cơ hội công bố Những bản thảo có chất lượng trình bày tại Hội thảo sẽ được Ban nội dung giới thiệu đăng tại   Tạp chí Khoa học & Công nghệ của Đại học Đà Nẵng ( The University of Danang - Journal of Science and Technology), thuộc danh mục ACI & được tính 1.25 điểm công trình khoa học theo Quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương  (được tính 1 điểm công trình khoa học) và Tạp chí Khoa học Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (được tính 0,5 điểm) . Hội thảo cũng sẽ xuất bản Kỷ yếu có chỉ số ISBN.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Trường vui lòng tham khảo  Thư mời viết bài    Mẫu định dạng bài viết   đính kèm.

Chia sẻ

Đăng ký nhận tin hội thảo