Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia

“Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước”

Thông tin chung
Cấp Quốc gia
Trực tiếp
Số lượng: Không giới hạn
20,000 VNĐ
23-09-2022
Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Thông tin chi tiết

Kính gửi: Các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia và Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, Nhà khoa học, học viên sau đại học tham gia gửi bài cho Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước”. Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 9 năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

  • Đơn vị chủ trì Hội thảo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
  • Đơn vị phối hợp đồng tổ chức Hội thảo: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia và Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng.
  • Thời gian dự kiến: Ngày 23 tháng 09 năm 2022 (Thứ Sáu)
  • Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.

Thời hạn nhận bài viết: Hạn cuối gửi bài trước ngày 30/06/2022

Địa chỉ gửi bài: Tác giả gửi bài viết qua email: hoithao@due.edu.vn. Bài viết được chấp nhận sẽ được mời tham gia báo cáo trực tiếp tại Hội thảo, và trên cơ sở này được tiến hành biên tập đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.

Lệ phí tham dự Hội thảo: 200.000đ/người

Lệ phí tham dự Hội thảo bao gồm: chi phí phản biện bài viết, phí biên tập kỷ yếu có chỉ số ISBN (bản mềm), tea-break, .... và không bao gồm chi phí đi lại, ăn ở, lưu trú trong thời gian của Hội thảo.

  • Thời hạn đăng ký tham dự Hội thảo trước 15/09/2022;
  • Không thu phí đối với Giảng viên, Nghiên cứu sinh của các Đơn vị đồng tổ chức có bài báo cáo được chấp nhận đăng kỷ yếu Hội thảo.
  • Không thu phí đối với Giảng viên, Nghiên cứu sinh đăng ký tham gia và trình bày báo cáo tại Hội thảo theo hình thức trực tuyến.

Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:

PGS.TS. Ngô Văn Hà, Ban tổ chức Hội thảo (SĐT: 0983396787, email: hanv@due.edu.vn);

ThS. Dương Quỳnh Anh, Thư ký hành chính (SĐT 0236-3954243, email: khoahoc@due.edu.vn);

Website của Hội thảo: due.udn.vn/nguonnhanluc2022

Email của Hội thảo: hoithao@due.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, Quý Nhà Khoa học tham dự và viết bài cho Hội thảo.

Trân trọng./.

Chia sẻ

Đăng ký nhận tin hội thảo