Hội thảo khoa học Cấp Tỉnh

trong khuôn khổ đề tài cấp tỉnh "Nghiên cứu phát triển và xây dựng mô hình địa du lịch tại tỉnh An Giang"

Thông tin chung
Cấp Tỉnh
Trực tiếp
Số lượng: Không giới hạn
Miễn phí
27-07-2022
Tại Hội trường Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thông tin chi tiết

Căn cứ Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt đề tài Nghiên cứu phát triển và xây dựng mô hình địa du lịch tại tỉnh An Giang do Viện Địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, TS. Lê Ngọc Thanh chủ nhiệm.

Nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu và tham vấn ý kiến từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực quản lý, thực hiện hoạt động du lịch tại tỉnh An Giang để hoàn thiện các nội dung nghiên cứu đề tài, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang phối hợp Viện Địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Tiềm năng địa du lịch tỉnh An Giang”, cụ thể:

  • Thời gian dự kiến: 1 buổi, lúc 7g 30 ngày 27 tháng 7 năm 2022 (thứ tư)
  • Địa điểm: Tại Hội trường Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

(Số 269A Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang).

(Chương trình Hội thảo vui lòng xem phụ lục đính kèm).

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang trân trọng kính mời quý  cơ quan, tổ chức, nhà khoa học tham dự Hội thảo khoa học nêu trên. Quý đại biểu đăng ký tham dự Hội thảo theo mẫu phụ lục 1 đính kèm gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang (thông qua Phòng Quản lý khoa học) số điện thoại: 02963.953.990 hoặc 0977.780.808  (gặp Trọng Nhân) trước ngày 22/07/2022 hoặc email theo địa chỉ: qlkhag@gmail.com.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang trân trọng kính mời và rất mong Quý đại biểu quan tâm, sắp xếp thời gian đến tham dự để Hội thảo tổ chức được hiệu quả.


Chia sẻ

Đăng ký nhận tin hội thảo