Hội thảo khoa học Cấp Trường

chủ đề: Tài chính công – Quản lý ngân sách nhà nước

Thông tin chung
Cấp Trường
Trực tiếp
Số lượng: Không giới hạn
Miễn phí
03-10-2022
Trường Đại Học Tài chính - Marketing
Thông tin chi tiết

Kính gửi: Các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và những người quan tâm.

Trường Đại Học Tài chính - Marketing gửi Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề: Tài chính công – Quản lý ngân sách nhà nước. Hội thảo là diễn đàn trao đổi học thuật và kinh nghiệm thực tiễn của các nhà khoa học, các chuyên gia về những vấn đề trọng tâm trong cải cách tài chính công của Việt Nam. Xin vui lòng xem nội dung file đính kèm. Bài viết đạt yêu cầu sẽ được đăng trong kỷ yếu hội thảo có mã số ISBN.

Địa chỉ Email nhận bài: hoithaokhoathuehaiquan@ufm.edu.vn

Thời giạn nhận bài đến hết ngày 30/08/2022.

Thời gian tổ chức hội thảo, dự kiến: 10/2022.

Ban tổ chức rất mong sự quan tâm của Quý vị và vui lòng chuyển thư này cho người cùng quan tâm./.

Chia sẻ

Đăng ký nhận tin hội thảo