Hội thảo Cấp Quốc gia

Liên ngành về Nghiên cứu ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VIII năm 2022

Thông tin chung
Cấp Quốc gia
Trực tiếp
Số lượng: Không giới hạn
400,000 VNĐ
25-11-2022
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Thông tin chi tiết

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế kính chuyển Quý Thầy/Cô Thông báo số 2 về Hội thảo quốc gia nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VIII dự kiến được tổ chức vào ngày ngày 25-26 tháng 11 năm 2022.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà quản lý, các nhà khoa học, giảng viên các đơn vị tham gia viết bài tham dự Hội thảo (Thông tin cụ thể xin xem tại file đính kèm).

Một số thông tin lưu ý:

Chia sẻ

Đăng ký nhận tin hội thảo