Hội thảo Cấp Trường

Hướng dẫn tạo tài khoản định danh ORCID và các chỉ số đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học

Thông tin chung
Cấp Trường
Trực tiếp
Số lượng: Không giới hạn
Miễn phí
12-08-2022
Phòng hợp 2, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học An Giang
Thông tin chi tiết

Thực hiện công văn số 1422/ĐHQG-KHCN ngày 21/7/2022 về việc tạo tài khoản định danh ORCID và thực hiện kế hoạch hổ trợ nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, Nhà trường tổ chức hội thảo “Hướng dẫn tạo tài khoản định danh ORCID và các chỉ số đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học” để hỗ trợ liên kết giữa các hoạt động chuyên môn của nhà nghiên cứu với ORCID để đảm bảo các sản phẩm nghiên cứu của nhà khoa học luôn được công nhận trong cộng đồng học thuật quốc tế.

- Thời gian: bắt đầu lúc 8 giờ, ngày 12/8/2022 (thứ Sáu).

- Hình thức tổ chức hội thảo: trực tiếp.

- Địa điểm: Phòng họp 2, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học An Giang.

- Báo cáo viên: PGS. TS. Võ Lâm, PTP. QLKH&ĐTSĐH

Thầy/Cô tham dự vui lòng đăng ký chậm nhất đến 15 giờ ngày 11/8/2022 theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTKhTshHshXjdAHnw9fhS57Y35YjliU6mOP6qx4trB5FUr3g/viewform

Trân trọng

Chia sẻ

Đăng ký nhận tin hội thảo