Hội thảo khoa học Quốc tế

"Giáo dục đại học trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0"

Thời gian dự kiến: Thứ ba, ngày 19/11/2019
Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt và Tiếng Anh - Thể lệ gửi bài đăng

Toàn cầu hóa trong giáo dục và những tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đã đặt ra cho hệ thống giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi hệ thống GDĐH nước ta phải nhanh chóng đổi mới, hòa nhập, dần tiếp cận với nền giáo dục hiện đại, tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Thực tiễn đã chứng minh rằng, một trong những yếu tố có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến sự phát triển bền vững và sự thịnh vượng của một quốc gia là yếu tố con người, là chất lượng nguồn nhân lực. Một quốc gia muốn tăng trưởng nhanh và ở mức cao thì nhất thiết phải có một hệ thống GDĐH chuẩn mực để kiến tạo nguồn lực lao động đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực thực hành nghề nghiệp phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH). Năm 2019, Trường Đại học An Giang kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển (30/12/1999 - 30/12/2019). Nhân dịp này, nhà trường tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Giáo dục đại học trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0”.

MỤC TIÊU HỘI THẢO

Mục tiêu của hội thảo là tạo ra một diễn đàn mở để các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, học viên, sinh viên chia sẻ những kinh nghiệm và thực tiễn về tự chủ GDĐH; quản trị, lãnh đạo và quản lý GDĐH; các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; quản lý nguồn nhân lực; hệ thống đảm bảo chất lượng bên ngoài và bên trong cơ sở GDĐH; các mạng lưới và quan hệ đối ngoại; chương trình đào tạo và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học… nhằm không ngừng nâng cao chất lượng GDĐH trong cuộc CMCN 4.0.

Các chủ đề tham luận

Các bài tham luận cho Hội thảo tập trung vào các lĩnh vực:

 1. Quản trị giáo dục đại học (Governance in Higher Education); lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học (Leadership and management in Higher education);
 2. Quản trị chiến lược giáo dục đại học (Strategic Management in Higher Education);
 3. Lãnh đạo chuyển đổi trong giáo dục đại học (Transformational Leadership in Higher Education);
 4. Chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng (Policies for Education, Research and Service);
 5. Quản lý nguồn nhân lực (Human Resources Management); Quản lý tài chính và cơ sở vật chất (Financial and Physical Resources Management);
 6. Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại (External Relations and Network);
 7. Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (Internal Quality Assurance (IQA) System);
 8. Tự chủ và trách nhiệm giải trình trong giáo dục đại học (Autonomy and Accountability in Higher Education);
 1. Môi trường giáo dục đại học (Higher Education Environment);
 2. Quản lý chất lượng tổng thể (Total Quality Management);
 3. Lý thuyết của Deming trong giáo dục đại học (Deming’s theory in Higher Education); Phương pháp quản lý của Deming trong giáo dục đại học (Deming’s Management Method in Higher Education);
 4. Chất lượng và văn hóa chất lượng trong giáo dục đại học (Quality and Quality Culture in Higher Education);
 5. Thiết kế chương trình đào tạo (Programme Design); Phương pháp giảng dạy và học tập (Teaching and learning Methods);
 6. Phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập (Student Assessment)...

Thời hạn gửi bài và đăng kí tham dự Hội thảo

Gửi bài viết toàn văn (bao gồm tóm tắt và toàn văn): Trước ngày 30/8/2019
Đăng ký tham dự Hội thảo: Trước ngày 04/11/2019

Lệ phí đăng bài và tham dự Hội thảo

Phí tham gia Hội thảo, tài liệu, kỷ yếu, teabreak, ăn trưa: 500.000đ

Hình thức đóng phí:

1. Chuyển qua tài khoản. Thông tin tài khoản: Trường Đại học An Giang, số TK: 015.1.00.0004173, Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh An Giang.
Khi chuyển tiền vui lòng ghi: Họ và tên_Số điện thoại_Hội thảo Giáo dục 4.0

2. Đóng trực tiếp khi tham dự Hội thảo

thông tin liên hệ

Mọi thông tin về Hội thảo xin vui lòng liên hệ: ThS. Ngô Hồng Pho, Phòng QLKH&ĐTSĐH (số điện thoại: 0918888509, điện thoại văn phòng: (0296) 6256565 (1712), hoặc Email: education4.0@agu.edu.vn.


Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các viện, trường, đại học trong nước và quốc tế, các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, học viên, sinh viên và những người quan tâm đến Hội thảo trong và ngoài nước tham dự và viết bài tham luận cho Hội thảo.